Walne Zebrania Członków Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Klubu informuje, że Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 19.03.2023 r. (niedziela) o godz. 16:00 (I termin) i 16:15 (II termin) w siedzibie Klubu w Jastrzębiu.

Porządek WZC:

  1. Sprawozdanie z działalności w 2022 roku oraz w okresie kadencji 2019 – 2023,
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  3. Wybory władz Klubu,
  4. Dyskusja,
  5. Podjęcie uchwał.