Otwieramy sezon 2024

Jak co roku w maju rozpoczynamy letnią działalność klubową. Zapraszamy członków Klubu na następujące wydarzenia:

  • 1 maja 2024 roku o godz. 16:00 – uroczyste otwarcie sezonu 2024,
  • 3 maja 2024 roku o godz. 16:00 – jubileusz Andrzeja Szwejkowskiego

Walne Zebranie Członków

Zarząd Klubu informuje, że WZC odbędzie się 24.03.2024 r. o godz. 14:45 (I termin) i 15:00 (II termin) w siedzibie Klubu w Jastrzębiu.

Porządek WZC:

  1. Sprawozdanie Zarządu za okres od ostatniego WZC,
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  4. Dyskusja,
  5. Sprawy bieżące,
  6. Podjęcie uchwał.

Zapraszamy wszystkich członków Klubu.