Informacje bieżące

Zarząd Klubu informuje, że:

 1. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 19.03.2023 r. (niedziela)  o godz. 16:00 w siedzibie Klubu,
 2. Zapraszamy  członków Klubu w dniach 05.02.2023 r. i 05.03.2023 r. o godz. 12:00 na spotkania poświęcone dyskusji nad kierunkami działania Klubu,
 3. W Intranecie, w zakładce „wykaz członków Klubu” znajdują się wyliczenia zaległości członków wobec Klubu. Prosimy o zapoznanie się w Intranecie lub w siedzibie Klubu (w soboty i niedziele) i uzupełnienie zaległości w terminie do 10.03.2023 r.

Gala Żeglarstwa Częstochowskiego

Zapraszamy członków Klubu na Galę Żeglarstwa Częstochowskiego.

Nasz Klub otrzymał z CzOZŻ zaproszenie następującej treści:

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystą Galę Żeglarstwa Częstochowskiego podsumowującego nasze wspólne żeglarskie działania w sezonie 2022.

Szczególnie chcielibyśmy pochwalić Was za:

 • programy edukacji żeglarskiej organizowane przez Kluby z terenu CzOZŻ
 • szkolenia na stopnie żeglarskie
 • organizację regat żeglarskich
 • osiągnięte wyniki w regatach
 • powspominać rejsy po wodach słodkich i wodach słonych

a na zakończenie naszej Gali zapraszamy na szantowy koncert zespołu DRAKE Sea Folk Group.

Zapraszamy do OKF Iluzja Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, 42-217 Częstochowa

w dniu 23.11.2022 / środa / godzina 18.30

na zlecenie Zarządu CzOZŻ 

Jarosław Cieślak

Walne Zebranie Członków

Informujemy wszystkich członków Klubu, że Walne Zebranie Członków odbędzie się 20 listopada 2022 r. (niedziela), o godz. 16:00 w siedzibie Klubu w Jastrzębiu.

Porządek zebrania jest następujący:

 1. Sprawozdanie rzeczowe i finansowe za 2022 r (do października 2022),
 2. Plan na okres zimowy,
 3. Dyskusja
 4. Sprawy różne.

Kończymy sezon

Jak co roku o tej porze kończymy sezon żeglarski. Zapraszamy wszystkich członków w każdą sobotę i niedzielę od 10:30 do pomocy w wyciąganiu naszego sprzętu wodnego zabezpieczeniu go na zimę.