Zarząd

Zarząd Klubu Wodnego ENIF

Prezes

Mirosław Kasprzycki
tel. 601 365 475

Wiceprezes

Roman Siedlak
tel. 691 770 564

Skarbnik

Magdalena Miler
tel. 606 122 062

Członek Zarządu

Małgorzata Szczygieł
tel. 666 025 877

Sekretarz

Wojciech Tamioła
tel. 532 593 414

Członek Zarządu

Jerzy Łyzicki
tel. 664 668 530

Członek Zarządu

Dariusz Kucharski
tel. 608 709 319