Nowe władze Klubu Wodnego Enif

Walne Zebranie Członków w dniu 19.03.2023 r. wybrało nowe władze tj. Prezesa Klubu, Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Po ukonstytuowaniu się w dniu 26.03.2023 r. podział funkcji i obowiązków jest następujący:

Prezes Klubu – Mirosław Kasprzycki

Zastępca prezesa – Roman Siedlak – sprawy sprzętu wodnego

Skarbnik – Magdalena Miler – sprawy k.o.

Sekretarz – Małgorzata Kamieniecka – sprawy szkoleń wodnych

Członek Zarządu – Józef Kacerovsky – sprawy infrastruktury