Historia

Stowarzyszenie Klub Wodny ENIF to jeden z najstarszych klubów żeglarskich w Polsce. Klub został założony w 1953 roku przez Andrzeja Szwejkowskiego, do dziś czynnego członka Klubu, instruktora żeglarstwa i motorowodniactwa. Zrzesza ponad 80 członków. Posiada przystań nad Zalewem Porajskim w miejscowości Jastrząb koło Poraja. Blisko 90-metrowa keja na naszej przystani może pomieścić blisko 50 jachtów. Do dyspozycji naszych klubowiczów i gości są trzy jachty typu Sigma 600, jacht typu Omega, jachty kabinowe typu Venus, Mak 666, łodzie motorowe oraz wiele drobnego sprzętu pływającego: kajaki, rowerki wodne i łódki wiosłowe.

Klub posiada także swoją jednostkę flagowa – 24 stopowy jacht typu Net 24 o nazwie ENIF.
Jednym z podstawowych elementów działalności statutowej Klubu jest działalność szkoleniowa, corocznie kształcimy około 120 nowych żeglarzy i motorowodniaków. Szkolenia wodne prowadzone są w systemie weekendowym oraz w uzgodnionych terminach.

Działalność sportowa zaowocowała dwukrotnym zdobyciem tytułu Mistrza Polski w klasie Omega przez Jarka Cieślaka.

Wśród nas są żeglarze, sternicy morscy, kapitanowie, instruktorzy żeglarstwa i motorowodniactwa, sędziowie żeglarstwa. Corocznie organizujemy imprezy sportowe i rekreacyjne, organizujemy rejsy morskie i mazurskie. Sezon rozpoczynamy zawsze 1 maja a kończymy…ostatnio w grudniu.