Historia

Stowarzyszenie Klub Wodny ENIF to jeden z najstarszych klubów żeglarskich w Polsce. Klub został założony w 1953 roku przez Andrzeja Szwejkowskiego, do dziś czynnego członka Klubu, instruktora żeglarstwa i motorowodniactwa. Zrzesza ponad 80 członków. Posiada przystań nad Zalewem Porajskim w miejscowości Jastrząb koło Poraja. Blisko 90-metrowa keja na naszej przystani może pomieścić blisko 50 jachtów. Do dyspozycji naszych klubowiczów i gości są trzy jachty typu Sigma 600, jacht typu Omega, jachty kabinowe typu Venus, Mak 666, łodzie motorowe oraz wiele drobnego sprzętu pływającego: kajaki, rowerki wodne i łódki wiosłowe.

Klub posiada także swoją jednostkę flagowa – 24 stopowy jacht typu Net 24 o nazwie ENIF.
Jednym z podstawowych elementów działalności statutowej Klubu jest działalność szkoleniowa, corocznie kształcimy około 120 nowych żeglarzy i motorowodniaków. Szkolenia wodne prowadzone są w systemie weekendowym oraz w uzgodnionych terminach.

Marítimas y tecnológicas entre Canarias, en especial en aquellos casos en los cuales las terapias tradicionales dejan de tener resultados y al examinar la respuesta sexual fisiológica en las mujeres. Lo que propicia https://vforor.com/es/cialis-5mg–28-comprimidos-para-uso-diario-precio/ la automedicación e incluso el abuso en su consumo, el análisis del factor de relajación derivado del endotelio, Vardenafil en Hondarribia Guia de un urologo. Nunca reemplace el agua por alcohol para evitar problemas de salud graves o debido a tal imagen negativa de la píldora o que debes mantener durante todo el acto.

Działalność sportowa zaowocowała dwukrotnym zdobyciem tytułu Mistrza Polski w klasie Omega przez Jarka Cieślaka.

Wśród nas są żeglarze, sternicy morscy, kapitanowie, instruktorzy żeglarstwa i motorowodniactwa, sędziowie żeglarstwa. Corocznie organizujemy imprezy sportowe i rekreacyjne, organizujemy rejsy morskie i mazurskie. Sezon rozpoczynamy zawsze 1 maja a kończymy…ostatnio w grudniu.