Walne Zebranie Członków

Zarząd Klubu informuje, że Walne Zebranie Członków odbędzie się 25.09.2021 r. (sobota) o godz. 15:00 (I termin) i 15:15 (II termin).Porządek Zebrania:

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok,

2. Informacja o przebiegu sezonu 2021 i wstępny wynik finansowy,

3. Sprawy różne,

4. Podjęcie uchwał

Przygotowania do sezonu

Informujemy wszystkich członków Klubu, że w każdą sobotę i niedzielę od godz. 10:30 trwają prace związane z przygotowaniem Klubu do sezonu 2021 (a to już niedługo). Zapraszamy wszystkich członków.