Spotkanie „przy zupie”

Informujemy członków Klubu, że spotkanie „przy zupie” odbędzie się 20 maja 20 23 r. o godz. 16:00. Celem spotkania jest wymiana poglądów i opinii na temat działalności Klubu oraz zgłaszanie wniosków i pomysłów na dalszą działalność. Zapraszamy wszystkich członków Klubu

Zaczynamy!!!

Informujemy wszystkich członków Klubu, że otwarcie sezonu żeglarskiego 2023 nastąpi 1 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Zapraszamy członków Klubu wraz z rodzinami.

Jednocześnie informujemy, że wypożyczalnia sprzętu wodnego rozpoczyna działalność 1 maja 2023 r. od godz. 10:00

Kurs radiooperatora SRC

Kurs radiooperatora SRC jest zaplanowany w siedzibie Klubu w Jastrzębiu wstępnie w piątek 28.04.2023 r. w godz. 16:00 – 21:00. Koszt 350,00 zł/osoba. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 08.04.2023 r. w celu „zaklepania” terminu.

Rejsy 2023

Klub planuje wysłać jacht typu Hunter 26 „Enif 2” na zalew szczeciński. Jacht może żeglować do 25 Mm od brzegu. Prosimy chętnych o zgłaszanie udziały w rejsie wraz z podaniem planowanego terminu. Zgłoszenia prosimy kierować do Komandora Klubu, Bosmana Klubu lub pocztą elektroniczną do 10.05.2023 r.

Nowe władze Klubu Wodnego Enif

Walne Zebranie Członków w dniu 19.03.2023 r. wybrało nowe władze tj. Prezesa Klubu, Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Po ukonstytuowaniu się w dniu 26.03.2023 r. podział funkcji i obowiązków jest następujący:

Prezes Klubu – Mirosław Kasprzycki

Zastępca prezesa – Roman Siedlak – sprawy sprzętu wodnego

Skarbnik – Magdalena Miler – sprawy k.o.

Sekretarz – Małgorzata Kamieniecka – sprawy szkoleń wodnych

Członek Zarządu – Józef Kacerovsky – sprawy infrastruktury

Walne Zebrania Członków Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Klubu informuje, że Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 19.03.2023 r. (niedziela) o godz. 16:00 (I termin) i 16:15 (II termin) w siedzibie Klubu w Jastrzębiu.

Porządek WZC:

  1. Sprawozdanie z działalności w 2022 roku oraz w okresie kadencji 2019 – 2023,
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  3. Wybory władz Klubu,
  4. Dyskusja,
  5. Podjęcie uchwał.