Spotkanie „przy zupie”

Informujemy członków Klubu, że spotkanie „przy zupie” odbędzie się 20 maja 20 23 r. o godz. 16:00. Celem spotkania jest wymiana poglądów i opinii na temat działalności Klubu oraz zgłaszanie wniosków i pomysłów na dalszą działalność. Zapraszamy wszystkich członków Klubu