Gala Żeglarstwa Częstochowskiego

Zapraszamy członków Klubu na Galę Żeglarstwa Częstochowskiego.

Nasz Klub otrzymał z CzOZŻ zaproszenie następującej treści:

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystą Galę Żeglarstwa Częstochowskiego podsumowującego nasze wspólne żeglarskie działania w sezonie 2022.

Szczególnie chcielibyśmy pochwalić Was za:

  • programy edukacji żeglarskiej organizowane przez Kluby z terenu CzOZŻ
  • szkolenia na stopnie żeglarskie
  • organizację regat żeglarskich
  • osiągnięte wyniki w regatach
  • powspominać rejsy po wodach słodkich i wodach słonych

a na zakończenie naszej Gali zapraszamy na szantowy koncert zespołu DRAKE Sea Folk Group.

Zapraszamy do OKF Iluzja Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, 42-217 Częstochowa

w dniu 23.11.2022 / środa / godzina 18.30

na zlecenie Zarządu CzOZŻ 

Jarosław Cieślak

Walne Zebranie Członków

Informujemy wszystkich członków Klubu, że Walne Zebranie Członków odbędzie się 20 listopada 2022 r. (niedziela), o godz. 16:00 w siedzibie Klubu w Jastrzębiu.

Porządek zebrania jest następujący:

  1. Sprawozdanie rzeczowe i finansowe za 2022 r (do października 2022),
  2. Plan na okres zimowy,
  3. Dyskusja
  4. Sprawy różne.