Aktualności

 • Powitanie Nowego Roku

  31.12.2016r.

  Tradycją stało się już, że żeglarskie powietanie Nowego Roku nastąpi w samo południe, 1 stycznia, w Osrodku Żeglarskim MArina Poraj.

  wiecej
 • Zakończenie sezonu 2016

  W piątek, 11 listopada, o godz. 14 00 kończymy sezon. Opuścimy banderę i udamy się do innych zajęć... 

  wiecej
 • Walne Zebranie Członków

  21.10.2016r.

  Zarząd Klubu Wodnego „ENIF” zawiadamia, że sprawozdawcze Walne Zebranie Członków odbędzie się  6 listopada 2016 roku (niedziela) o godz. 15:00 (II termin - godz.15:15), w siedzibie Klubu w Jastrzębiu.

  Porządek WZC jest następujący:

  1. Przyjęcie porządku obrad,
  2. Sprawozdanie z działalności od 09.03.2016 r. do 06.11.2016 r.,
  3. Dyskusja,
  4. Sprawy bieżące,
  5. Plan działalności na sezon zimowy,
  6. Sprawy różne,
  7. Podjęcie uchwał.
  wiecej
 • Wyciągamy sprzęt

  28.09.2016r.

  To już prawie październik. Zapraszamy wszystkich członków Klubu w sobotę i niedzielę do prac związanych z wyciąganiem sprzętu wodnego i zabezpieczeniem go na zimę.

  wiecej
 • Koszulki klubowe

  01.08.2016r.

  Informujemy wszystkich zainteresowanych członków Klubu, że są już do odebrania koszulki klubowe. 

   
   
   
  wiecej
 • Regaty

  31.07.2016r.

  W sobotę, 30.07.2016 r. , zostały rozegrane regaty o Złotą Szeklę Mariny Poraj. Miło donieść, że I miejsce wywalczył członek naszego Klubu Rafał Jędrzejewski.

  wiecej
 • cd. koszulek

  22.06.2016r.

  W uzupełnieniu pełna oferta ubrań klubowych - kolor oczywiście niebieski. Ceny: polo - 33 zł, ocieplacz - 60 zł, czapka - 13 zł, polar - 60 zł. Wszystko ze znaczkiem klubowym. 

  wiecej
 • Koszulki

  20.06.2016r.

  Zgodnie z życzeniem wielu członków naszego Klubu jest możliwość dość szybkiego zakupienia koszulek z haftowanym znaczkiem klubowym. Cena koszulki - 30 zł. 

  wiecej
 • Walne Zgromadzenie Członków

  04.06.2016r.

  Zarząd Klubu Wodnego „ENIF” zawiadamia, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się  18 czerwca 2016 roku (sobota) o godz. 16:00 w siedzibie Klubu w Jastrzębiu.

  Porządek WZC jest następujący:

  1. Zmiany w statucie Stowarzyszenia,
  2. Podjęcie uchwał.
  wiecej
 • Regaty Enif Cup

  02.06.2016r.

  Regaty Żeglarskie

  Enif Cup

  Poraj 18-19 czerwiec 2016

   

  Z A W I A D O M I E N I E   O   R E G A T A C H

   

  1. Organizator i Termin regat:

  Organizatorem regat jest :

  Stowarzyszenie Klub Wodny "ENIF"
  42-360 Jastrząb, ul Zielona 24

  Adres strony internetowej klubu http://www.kwenif.pl/
  Regaty rozegrane zostaną w terminie 18-19.06.2016

  1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
  • PRŻ 2012-2016,
  • Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich
  • Regulamin Pucharu Śląska Klasy w Klasie Omega.
  • Przepisy Klasy Omega Standard
  • Regulamin Pucharu Polski Południowej klasy 470 Masters

  Organizator nie przyjmuje kodeksu reklamowania ISAF

  Punktacja:

                 W regatach stosowany będzie system małych punktów

  Regaty rozegrane zostaną w klasach:

  • Omega Standard
  • 470 Masters

  5.   Port i biuro regat:

  Przystań Klubu Wodnego „ENIF” Jastrząb k/Poraja

  Plan dojazdu na stronie internetowej klubu http://www.kwenif.pl/

  6.    Zgłoszenia do regat:

         W dniu 18.06.2016 od godziny 08.00 do 10.00 w Biurze Regat

  7.    Instrukcja Żeglugi

  Instrukcja Żeglugi oraz komunikaty dostępne będą na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat.

  8.    Opłata startowa:

  Opłata startowa dla startujących jachtów – 50,00 PLN od jachtu

  9.    Otwarcie regat:
  Otwarcie regat odbędzie się w dniu 18.06.2016
  o godzinie 11.00 na Przystani Klubu Wodnego „ENIF”  Jastrząb k/ Poraja.

  11.  Start do I wyścigu: Planowany na godzinę 12:00 w dniu 18.06.2016 / sobota/

  12.  Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.

  13.  Wyścigi:

  Organizator planuje rozegranie 9 – ciu wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż trzech wyścigów najgorszy zostanie odrzucony. W przypadku rozegrania 9 wyścigów 2 najgorsze wyniki zostaną odrzucone. Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu w dniu 19.06.2016 nie będzie podany później niż o godzinie 13.00.

  14.  Wyniki: W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani sternicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu. Regaty zostaną uznane za odbyte po przeprowadzeniu przynajmniej jednego wyścigu.

  15.  Protesty: Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w sekretariacie Komisji Sędziowskiej  w ciągu 30 minut od chwili zakończenia ostatniego wyścigu.            Czas i miejsce rozpatrywania, jak również protesty zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako strona, lub są zgłoszeni jako świadkowie podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 15 min. Po upływie czasu protestowego.

  16.  Zakończenie regat:

  Zakończenie regat planuje się ok. godziny 15.00 w dniu 19.06.2016.

  17.  Nagrody:

  Regulamin Nagród zostanie ogłoszony w dniu rozpoczęcia regat.

  18.  Przepisy żeglugowe:

  Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów żeglugowych:
   - Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz 43
  z 2001 r.)
   - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne. (Dz.U. nr 57, poz 358 z 1997 r.)
   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz 2072 z 2003 r.)

  19.  Załoga jachtu

  Sternik jachtu:

  Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia

  („ obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.

  Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie prze Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu, oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

  Na jachcie podczas wyścigu muszą znajdować się wszystkie osoby zgłoszone, jako załoga. Wniosek (w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.

  22.  Uczestnictwo

  Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas o po regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

  23. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numeru, nazwy umieszczonych na żaglu, burtach jachtu.

  24.  Ubezpieczenie: sternicy wszystkich jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas regat  polisę OC z rozszerzeniem na czas regat lub Licencję Sportową PZŻ.

  25. Noclegi , parking i slipowanie

  Uczestnicy korzystają nieodpłatnie z parkingu dla samochodów i przyczep, pola biwakowego i slipu.

  Istnieje możliwość skorzystania z noclegów w domkach kampingowych na terenie ośrodka telefon kontaktowy Danuta Fuśnik 696 061 908.

  Na terenie ośrodka znajduje się punkt gastronomiczny.

   

                                                                                                                                               Organizator 

  wiecej

Ogłoszenia:

Brak ogłoszeń

Kamery On-line

Pogoda w Poraju

ENIF

Ludzie klubu

 • Komandor klubu - Mirek Kasprzycki

  Komandor klubu

  Mirosław Kasprzycki

  Tel.: 601 365 475

 • Bosman klubu

  Tel.: 691 896 021

Adres przystani

Korespondencja

Telefon

 • kom. 691 896 021
  kom. 601 365 475
   

Konto bankowe

 • Raiffeisen Polbank S.A.
  20 1750 0012 0000 0000 3790 1717

Dojazd do klubu

Intranet

Projekt i wykonanie Grupa Leonardo