Aktualności

Puchar Śląska w klasach Omega standard i 470

02.07.2031r.

Memoriał Jerzego Kubskiego i Krzysztofa Kulawiaka, 12-13 sierpień 2017, Przystań Klubu Wodnego ENIF


1. Organizator i Termin regat:
Organizatorem regat jest Stowarzyszenie Klub Wodny „Enif”, ulica Zielona 24, Jastrząb koło Poraja

Telefon kontaktowy do organizatora:
Mirosław Kasprzycki 601 365 475
Jarosław Cieślak 502 272 349

2. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami:
• PRŻ 2017-2020
• Regulaminem Pucharu Ślaska
• Instrukcją żeglugi
• Zasadami Organizacji Amatorskich Regat Sportowych PZŻ
Organizator nie przyjmuje Kodeksu Reklamowania ISAF

3. Regaty rozegrane zostaną w klasach:
• Klasa Omega Standard
• Klasa 470 masters

5. Port i biuro regat:
Przystań Klubu „Enif” ul. Zielona 24 42-360 Jastrząb

6. Zgłoszenia do regat:
W dniu 26 lipca od godziny 9.00 do 10.30 w Biurze Regat na Przystani Klubu Wodnego „Enif”

7. Instrukcja Żeglugi
Instrukcja Żeglugi oraz komunikaty dostępne będą na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat.

8. Opłata startowa:
Zgodnie z regulaminem Pucharu Śląska opłata startowa wynosi 50,00 PLN od jachtu.

9. Otwarcie regat:
Otwarcie Regat odbędzie się w dniu 12 sierpnia o godzinie 11:00

10. Start do I wyścigu: Planowany na godzinę 12.00
Start do I wyścigu w niedzielę planowany na godzinę 10.00
Planowane jest rozegranie 9 wyścigów, przy rozegraniu 4 wyścigów najgorszy wyścig będzie odrzucony. Przy rozegraniu 9 wyścigów 2 najgorsze wyścigi będą odrzucone. Regaty uważane będą za ważne po odbyciu 1 wyścigu.

11. Protesty: Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w sekretariacie Komisji Sędziowskiej w ciągu 30 minut od chwili zakończenia ostatniego wyścigu. Czas i miejsce rozpatrywania, jak również protesty zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako strona, lub są zgłoszeni jako świadkowie podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 15 min. po upływie czasu protestowego.

12. Zakończenie regat:
Planuje się ok. godziny 17.00

13. Nagrody:
Regulamin Nagród zostanie ogłoszony w dniu rozpoczęcia regat.

14. Przepisy żeglugowe: Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów żeglugowych:
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz 43
z 2001 r.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne. (Dz.U. nr 57, poz 358 z 1997 r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz 2072 z 2003 r.)

15. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („ obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.

16. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie prze Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu, oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

17. Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone, jako załoga. Wniosek (w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.

18. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas o po regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

19. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numeru, nazwy umieszczonych na żaglu, burtach jachtu.

20. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat powinni posiadać ważna na czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów.

Czytaj również:

Kamery On-line

Pogoda w Poraju

ENIF

Ludzie klubu

 • Komandor klubu - Mirek Kasprzycki

  Komandor klubu

  Mirosław Kasprzycki

  Tel.: 601 365 475

 • Bosman klubu

  Tel.: 691 896 021

Adres przystani

Korespondencja

Telefon

 • kom. 691 896 021
  kom. 601 365 475
   

Konto bankowe

 • Raiffeisen Polbank S.A.
  20 1750 0012 0000 0000 3790 1717

Dojazd do klubu

Intranet

Projekt i wykonanie Grupa Leonardo