Kalendarz

 • Regaty o Puchar Klubu Wodnego ENIF - Puchar Śląska w klasie Omega, i klasa 470

  Miejsce: Jastrząb ul. Zielona 24, organizator: Stowarzyszenie Klub Wodny Enif

  Klasa: Omega, 470
  Termin: 12.08.2017 r.

O regatach

Załogi 

Do udziału w regatach dopuszczeni będą zawodnicy posiadający odpowiednie uprawnienia do kierowania danym jachtem w dniu zawodów. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach. Zawodnicy zgłaszający się do regat oświadczają, że są zdrowi oraz zdolni do uprawiania sportów wodnych. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, zobowiązując się do pokrycia szkód wyrządzonych umyślnie lub nieumyślnie innym uczestnikom regat. Zalecane jest ubezpieczenie OC. Regaty będą rozegrane w danej klasie, jeśli zostaną w niej zgłoszone co najmniej 3 jachty. Minimalna ilość zawodników na 1 jachcie – 2 osoby. Maksymalna ilość zawodników na 1 jachcie – zgodnie z przepisami.

Kamery On-line

Pogoda w Poraju

ENIF

Ludzie klubu

 • Komandor klubu - Mirek Kasprzycki

  Komandor klubu

  Mirosław Kasprzycki

  Tel.: 601 365 475

 • Bosman klubu

  Tel.: 691 896 021

Adres przystani

Korespondencja

Telefon

 • kom. 691 896 021
  kom. 601 365 475
   

Konto bankowe

 • Raiffeisen Polbank S.A.
  20 1750 0012 0000 0000 3790 1717

Dojazd do klubu

Intranet

Projekt i wykonanie Grupa Leonardo