Statut

Statut Stowarzyszenia Klub Wodny ENIF w Częstochowie

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie Klub Wodny "ENIF" , zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób zainteresowanych uczestnictwem w działalności i uprawianiu sportów wodnych, zarówno w formie rekreacyjnej jak i wyczynowej.

§ 2
Stowarzyszenie działa zgodnie z Ustawą o sporcie, Ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 3
 Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną

§ 4
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miejscowość Jastrząb, gmina Poraj, powiat Myszków.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu zainteresowania oraz podobnych celach działania.

§ 6
Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, opierającą się na społecznej pracy osób w niej stowarzyszonych. Do realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz prowadzić działalność gospodarczą.

§ 7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, godła, proporca oraz innych znaków organizacyjnych oraz wydawać komunikat zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

Kamery On-line

Pogoda w Poraju

ENIF

Ludzie klubu

 • Komandor klubu - Mirek Kasprzycki

  Komandor klubu

  Mirosław Kasprzycki

  Tel.: 601 365 475

 • Bosman klubu

  Tel.: 691 896 021

Adres przystani

Korespondencja

Telefon

 • kom. 691 896 021
  kom. 601 365 475
   

Konto bankowe

 • Raiffeisen Polbank S.A.
  20 1750 0012 0000 0000 3790 1717

Dojazd do klubu

Intranet

Projekt i wykonanie Grupa Leonardo