Członkowstwo

Członkiem Klubu może zostać każdy, kto chce spędzać czas uprawiając sporty wodne. Nie ma ograniczeń wiekowych, nie wymagane są uprawnienia żeglarskie.

Warunki przyjęcia określa statut oraz Uchwała Zarządu Klubu z dnia 29.01.2014 r.

Na podstawie Uchwały nr 6 z 6.04.2019 r.  Walnego Zebrania Członków 

1. Ustala się wysokość składki członkowskiej na kwotę: 200,00 złotych, płatnej do 30 kwietnia każdego roku,

2. Każdy członek Klubu jest zobowiązany przepracować na rzecz Klubu 25 godzin lub zamiennie wpłacić na konto Klubu kwotę 500,00 zł, z czego co najmniej 50 % do 30 kwietnia każdego roku oraz jednego dnia weekendowego w wypożyczalni,

3. Członkowie Klubu cumujący swoje jachty w porcie klubowym odpracowują na rzecz Klubu dodatkowo 25 godzin.

4. Wpisowe do Klubu wynosi 200,00 zł, lub wniesienie wartości rzeczowej równoważnej kwocie wpisowego

5. Zwolnieni od obowiązku opłacania składki członkowskiej i pracy na rzecz Klubu są:

a) Honorowi Członkowie Klubu.

6. Obniża się wysokość składki członkowskiej o 50 % dla:

a) młodzieży do czasu ukończenia nauki/studiów dziennych (nie dłużej niż do 25 roku życia),

b) emerytów i rencistów.

7. W wyjątkowych sytuacjach życiowych, na pisemny wniosek zainteresowanego, Zarząd Klubu może podjąć decyzję w sprawie obniżenia lub całkowitego zwolnienia od obowiązku opłacania składki lub odpracowania godzin na rzecz Klubu, na ściśle określony czas, jednakże nie dłużej niż na jeden rok kalendarzowy,

8. Składki opłacane po 30 kwietnia powiększane są o 10,00 zł za każdy miesiąc zwłoki.

 

 

Kamery On-line

Pogoda w Poraju

ENIF

Ludzie klubu

 • Komandor klubu - Mirek Kasprzycki

  Komandor klubu

  Mirosław Kasprzycki

  Tel.: 601 365 475

 • Bosman klubu

  Tel.: 691 896 021

Adres przystani

Korespondencja

Telefon

 • kom. 691 896 021
  kom. 601 365 475
   

Konto bankowe

 • Raiffeisen Polbank S.A.
  20 1750 0012 0000 0000 3790 1717

Dojazd do klubu

Intranet

Projekt i wykonanie Grupa Leonardo